НАЧАЛО >> ПРАВИЛА
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

     
 

Правила за организация по движението на делата през
периода на съдебната ваканция / 17.07.-10.09.17г./

Утвърдени със ЗАПОВЕД № 257 / 04.07.2017 г.


 

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

Утвърдени със ЗАПОВЕД № 209 / 30.05.2017 г.ПРАВИЛА
ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОД 05_10-01            Образец на Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация
ОД 05_10-02            Образец на протокол за предоставяне на достъп до обществена информация при устно запитване
ОД 05_10-03            Ценоразпис
ОД 05_10-04            Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
ОД 05_10-05            Регистър за достъп до обществена информация
ОД 05_10-06            Отчет за дейността по ЗДОИ

 
 

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И
ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ


 

ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Утвърдени със ЗАПОВЕД № 419 / 19.10.2015 г.

 

 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И
ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК