НАЧАЛО >> КОНТАКТИ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

   
    КАНЦЕЛАРИИ          
   

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
БЮРО "ПРИЗОВКИ"
Гражданско деловодство
Фирмено деловодство
Наказателно деловодство
Съдебни експертизи
Архив

стая 103

стая 412
стая 412
стая 415
стая 419
стая 422

тел. 094 923 157

тел. 094 600 952
тел. 094 600 952
тел. 094 600 955
тел. 094 600 953
тел. 094 923 189

   
                     
          ТЕЛЕФОНИ за контакт      
         

Председател:

Административен секретар:

Гл. счетоводител:
Факс:
E-mail:
WEB:

Адрес:                   3700 Видин,

094 600 976
0888 962 660
094 600 980
094 600 953
094 600 958
os.vidin@abv.bg
www.os-vidin.com
пл. "Бдинци" 1

 
                   
      БАНКОВИ СМЕТКИ        
       
Държавни такси  
     IBAN: BG69 FINV 9150 31BG N0JJ HW
   
Вещи лица и свидетели  
     IBAN: BG11 FINV 9150 33BG N0JJ HG
   
ПИБ, клон Видин  
     SWIFT BIC код:

FINVBGSF
ДОГОВОР за банково обслужване
Инсталирани ПОС терминали
Информационен център
стая 103
Гражданско деловодство
стая 412
Фирмено деловодство
стая 412