НАЧАЛО >> ИСТОРИЯ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

     
 

ОКРЪЖЕН СЪД ВИДИН
ХРОНОЛОГИЯ

1880 г.
създава се и действа на територията на Видински окръг под наименование- то Окръжен съд Видин
1934 г.
закрива се с административната реформа
1936 г.
отново се открива под наименование Областен съд-отделение гр. Видин, като обслужва Белоградчишка, Видинска, Кулска и Ломска околии
1950 г.
Видин става окръжен град и Областния съд се преименува на Окръжен съд
1951 г.
закриване на окръга и Видинския съд става отделение на Врачански окръ-
жен съд
1959 г.
преименуване на Окръжен съд Видин
 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОКРЪЖЕН СЪД
 
1934 г.
  Петър ИВАНОВ
1935 г.
  Никола БАЛЧЕВ
10.1935 г. - 07.1940 г.
  Христо ДИМИТРОВ
08.1940 г. - 06.1944 г.
  Петър ПЕШЕВ
07.1944 г. - 03.1945 г.
  Петър ТАШКОВ
04.1945 г. - ..................
 

Никола ИВАНОВ

.......................................
  ................................
1962 г.       - 05.1966 г.
  Русин РУСИНОВ
06.1966 г. - 12.1982 г.
  Петър БЪЧВАРОВ
01.1983 г. - 07.1992 г.
  Евстати ЦАЛОВ
08.1992 г. -       1997 г.
  Богдан МИНКОВ
03.1998 г. - 07.2009 г.
  Цветан КРЪСТЕВ
2009 г.
  Васил ВАСИЛЕВ