НАЧАЛО >> ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

     

С П И С Ъ К

НА  СЪДЕБНИТЕ  ЗАСЕДАНИЯ  ЗА  МЕСЕЦ
ОКТОМВРИ 2017  година

ДАТА

ДЕН

ВИД НА ДЕЛАТА

СЪДИИ

ЗАЛА

03.10.2017

ВТОРНИК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
250/2017-9:30

Т.Д. І инст.
45/2017-10:30

Т.Д. І инст.
Събрание на кредитори
396/2009-15:00
384/2011-15:30

И.Илиев

 

А.Петкова


В.Василев

3

 

13


13

04.10.2017

СРЯДА

ГР.Д. ІІ инст.
188/2017-9:30
226/2017-9:30

 

Т.Д. І инст.
532/2014-11:00

Т.Д. І инст.
27/2017-11:00

Д.Маринова
С.Стоянова
Г.Йончев

 

С.Стоянова


Д.Маринова

13

 

 

13

11

05.10.2017

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
218/2017-9:30


НОХД ІІ инст.
233/2017-9:30

 

НОХД ІІ инст.
219/2017-9:30
220/2017-9:30
245/2017-9:30
255/2017-9:30
248/2017-10:00
222/2017-10:30
231/2017-10:30
239/2017-10:30

ЧНД І инст.
с 2 съдебни заседатели
242/2017-11:15

В.Василев
А.Петкова
И.Илиев

А.Петкова
Д.Маринова
Р.Денова


И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

 

 

 

Л.Лозанов

3

 

3

 


3

 

 

 

 

3

06.10.2017

ПЕТЪК

ГР.Д. І инст.
237/2017-9:30

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
264/2017-9:30

В.Младенова


Р.Денова

13


3

10.10.2017

ВТОРНИК

ГР.Д. ІІ инст.
267/2017-9:30
271/2017-9:30

НОХД ІІ инст.
266/2017-9:30
165/2017-9:30

НОХД ІІ инст.
130/2017-9:30


ЧНД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2017-10:00

ГР.Д. І инст.
17/2017-10:30

Т.Д. І инст.
16/2017-11:00

ГР.Д. І инст.
251/2017-11:00

В.Василев
А.Петкова
В.Младенова

И.Илиев
В.Стоянов
Р.Денова

А.Петкова
Д.Маринова
Л.Лозанов

И.Илиев
Р.Денова


А.Петкова


В.Василев


В.Василев

13

 

3

 

33

 

13

13


13

11.10.2017

СРЯДА

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
152/2017-10:00

ЧНД І инст.
с 2 съдебни заседатели
189/2017-14:00

Л.Лозанов

 

Л.Лозанов

3

 

3

12.10.2017

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
98/2017-9:30
235/2017-9:30
145/2017-9:30
249/2017-9:30

НОХД ІІ инст.
238/2017-9:30


НОХД ІІ инст.
241/2017-11:00

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

 

Л.Лозанов
В.Стоянов
Р.Денова

В.Василев
А.Петкова
В.Стоянов

3

 

 

3

 

3

13.10.2017

ПЕТЪК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
258/2017-10:00

ГР.Д. І инст.
220/2017-10:00

Р.Денова

 

В.Младенова

3

 

13

17.10.2017

ВТОРНИК

ГР.Д. ІІ инст.
299/2017-9:30


НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
273/2017-09:30

Т.Д. І инст.
44/2016-11:10

Т.Д І инст.
Събрание на кредитори
63/2016-11:00

Т.Д. І инст.
427/2016-10:30
13/2017-11:30

В.Василев
А.Петкова
В.Младенова

И.Илиев

 

В.Василев

 

А.Петкова

 

А.Петкова

13

 

3

 

11

 

13

 

13

18.10.2017

СРЯДА

ГР.Д. ІІ инст.
294/2017-9:30


Т.Д. І инст.
1/2017-10:30
23/2017-10:30

Т.Д І инст.
Събрание на кредитори
2/2017-11:00

Д.Маринова
С.Стоянова
Г.Йончев

С.Стоянова

 

Д.Маринова

13

 

13

 

13

20.10.2017

ПЕТЪК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
217/2017-10:00

Р.Денова

 

3

 

24.10.2017

ВТОРНИК

Т.Д. І инст.
29/2016-10:30

НОХД ІІ инст.
240/2017-11:00

А.Петкова


Л.Лозанов
В.Младенова
Г.Йончев

13


3

31.10.2017

ВТОРНИК

НОХД ІІ инст.
114/2017-9:30

ГР.Д. І инст.
135/2017-10:30
373/2016-10:30

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

А.Петкова

3

 

13