НАЧАЛО >> ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

     

С П И С Ъ К

НА  СЪДЕБНИТЕ  ЗАСЕДАНИЯ  ЗА  МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ 2017  година

ДАТА

ДЕН

ВИД НА ДЕЛАТА

СЪДИИ

ЗАЛА

01.12.2017

ПЕТЪК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
217/2017-10:00

Р.Денова

3

04.12.2017

ПОНЕДЕЛНИК

НОХД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016-10:30

В.Стоянов

3

05.12.2017

ВТОРНИК

НОХД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016-10:30

Т.Д. І инст.
48/2017-11:00

В.Стоянов

 

В.Василев

3

 

13

07.12.2017

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
219/2017-9:30
297/2017-9:30
327/2017-9:30
222/2017-10:00
203/2017-10:30

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

3

08.12.2017

ПЕТЪК

ГР.Д. І инст.
186/2017-11:00

Г.Йончев

13

11.12.2017

ПОНЕДЕЛНИК

Т.Д. І инст.
45/2017-11:00

А.Петкова

13

12.12.2017

ВТОРНИК

ГР.Д. ІІ инст.
367/2017-9:30


ГР.Д. І инст.
373/2016-10:30
427/2016-11:30

Т.Д. І инст.
47/2017-11:00

В.Василев
А.Петкова
В.Младенова

А.Петкова

 

В.Василев

13

 

13

 

11

13.12.2017

СРЯДА

ГР.Д. ІІ инст.
369/2017-9:30
372/2017-9:30
374/2017-9:30

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
292/2017-10:00

Т.Д. І инст.
1/2017-10:30

Д.Маринова
С.Стоянова
Г.Йончев


Л.Лозанов

 

С.Стоянова

13

 


3

 

13

14.12.2017

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
309/2017-9:30


НОХД ІІ инст.
321/2017-9:30


НОХД ІІ инст.
249/2017-9:30
310/2017-9:30
319/2017-9:30
293/2017-10:00

ГР.Д. І инст.
274/2017-11:00

Д.Маринова
Л.Лозанов
Г.Йончев

И.Илиев
Д.Маринова
Р.Денова

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

 

Г.Йончев

3

 

3

 

3

 13

15.12.2017

ПЕТЪК

ГР.Д. І инст.
с участие на прокурор
223/2017-10:00

ГР.Д. І инст.
209/2017-10:30

НОХД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016-10:30

Т.Д. І инст.
8/2017-11:00

В.Младенова

 

В.Младенова


В.Стоянов

 

Г.Йончев

13

 

13


3

 

11

18.12.2017

ПОНЕДЕЛНИК

ЧНД І инст.
с 2 съдебни заседатели
329/2017-9:30

ГР.Д. І инст.
378/2017-11:00

В.Василев

 

В.Василев

13

 

13

19.12.2017

ВТОРНИК

Т.Д. І инст.
35/2017-9:30

НОХД ІІ инст.
114/2017-9:30
351/2017-9:30
342/2017-10:00
350/2017-10:00

НЧХД ІІ инст.
336/2017-10:30

 

ГР.Д. І инст.
с участие на прокурор
246/2017-10:30

В.Младенова


И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

 

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова


А.Петкова

13


3

 

 

3

 


13

21.12.2017

ЧЕТВЪРТЪК

Т.Д. І инст.
38/2017-11:00

Г.Йончев

13

22.12.2017

ПЕТЪК

Т.Д. І инст.
34/2017-10:00

В.Младенова

13