НАЧАЛО >> ГРАФИК НОХД
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
    за публична продан

 

     

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

З А П О В Е Д

№ 214 / 26.07.2007 г.

На основание чл. 36д, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1/30.01.2003 г.за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт и решение на Висшия съдебен съвет взето с Потокол № 25 от заседание проведено на 18.07.2007 г.

З А П О В Я Д В А М:

1. Представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват на делото с разрешение на председателя на съответния съдебен състав. С разрешение на административния ръководител на съответния съд, те могат да снимат извън съдебната зала, като филмирането на конвойните наряди може да се извършва на разстояние не по-малко от 1,5 метра.

2. По време на съдебното заседание, използването на снимащи и записващи устройства може да се разреши от председателя на съдебния състав.

Административен ръководител -

председател на Видински окръжен съд:

/ Цветан КРЪСТЕВ /

СПИСЪК  НОХ  ДЕЛА  ЗА  РАЗГЛЕЖДАНЕ
ПРЕЗ   МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ  2017 година

 

03.10.2017 г. НОХ Д №  250/2017 г. – 09:30 часа

ОБВИНЯВА: В.Т.И.

В ТОВА, ЧЕ:

На 28.02.2017г.,в 09.13 часа в с.Д.,обл.Видин .използвала чужд платежен инструмент - банкова карта „Маестро" с №******** издадена от „И. А Б" по сметка № ***************** с титуляр Л. Н. Ц. от с.П,обл.Видин, без нейното съгласие,като чрез теглене от ATM устройство № ******* на „ОББ" АД находящо се в с.Д., ул. „Г. Д." № , получила сумата от 400 лв.- престъпление по чл. 249, ал.1 от НК

06.10.2017 г. НОХ Д №  264/2017 г. – 09:30 часа

ОБВИНЯВА: Е.И.А.

В ТОВА, ЧЕ:

На 13.12.2016 год. на ГКПП-В. Ч., обл.Видин, при излизане от Р.България, направил опит, без съответно разрешение по чл.128 и следващите от ЗКН, да изнесе извън границите на страната културни ценности на обща стойност 1490 лева, а именно: 1 бр. бронзов предмет със зооморфна форма /калинка/ на стойност 10 лева; 9 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на логова /обща/ стойност 30 лева; 11 бр. сребърни монети /пара/ от османския период, на логова /обща/ стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица М. Т, на стойност 170 лева; 1 бр. сребърна монета /талер/ на императрица М. Т., на стойност 130 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан С, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан С, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /юзлук/ на султан С, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан М, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан М, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан М, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан А Х, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан А Х, на стойност 25 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан А, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан А Х, на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан А. Х, на стойност 70 лева; 1 бр. сребърна монета /пиастра/ на султан А. Х., на стойност 20 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан А. Х., на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /золота/ на султан А. Х., на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А. Х., на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А. Х., на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А. Х. на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А Х, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А Х, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А Х, на стойност 50 лева; I бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А Х, на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А. Х., на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А. Х., на стойност 50 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А. Х., на стойност 40 лева; 1 бр. сребърна монета /2 золоти/ на султан А. Х., на стойност 40 лева, като деянието остава недовършено поради независещи от извършителят причини - Престъпление по чл. 278а, ал.4, във вр. с ал.З, във вр. с ал.1, във вр. с чл.18, ал.1 от НК.

11.10.2017 г. НОХ Д №  152/2017 г. – 10:00 часа

ОБВИНЯВА: Б.П.К.

В ТОВА, ЧЕ:

На 15.07.2014 г. на ГКПП гр. Видин в лек автомобил марка „Фолксваген", модел „П" с ДК № лична собственост, пазил и укривал предмети, материали, компютърни програми и елементи, а именно:

  1. един брой пластмасово входно устройство, представляващо тип „Уста", два броя метални предмета, представляващи пластини „Език", един брой пластмасово изделие, представляващо главен запаметяващ модул /скиминг устройство/;
  2. един брой зелено на цвят пластмасово входно устройство, представляващо тип „Уста", един брой изделие с електронни компоненти, два броя изделия с USB накрайници, два броя пластмасови изделия, представляващи главен запаметяващ модул /скиминг устройства/, един брой пластмасово изделие представляващо тип „Уста"
  3. компютърни програми Terminal v6.0 и v6.6, съдържащи се в паметта на преносим компютър
  4. лаптоп марка „НР", служещи за програмиране - запис и изработване на пластики на платежни картови инструменти, както и компютърна програма за свързване на „скимиращи" ATM обекти с компютърна система и съответен пренос на данни,за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти по чл. 243, ал. 2 от НК - престъплението по чл. 246, ал. 3, предложение трето и четвърто във връзка с чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК.

13.10.2017 г. НОХ Д №  258/2017 г. – 10:00 часа

ОБВИНЯВА: И.Й.И.

В ТОВА, ЧЕ:

На 06.10.2014г. около 17.00 часа в с. Т., общ. Р., обл.Видин на ул." В." срещу дом №, при управление на МПС - л. а. „Ф- У" с per. № , нарушил правилата за движение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП-
„При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/h:-Категория В- населено място- 50 км/ч", като се движел с 69км/ч., напуснал пътното платно и се блъснал в бетонен стълб, като по непредпазливост причинил смъртта на В. Д. О. от с. К., обл. В с ЕГН:  и средна телесна повреда на К. И. М. от гр. В, ЕГН: , изразяваща се в трайно затруднение движението на горен, десен крайник. Престъпление по чл. 343, ал.4 във вр. с ал.З, буква"б", предл. 1, във вр. с чл. 342, ал.1 от НК, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП.

17.10.2017 г. НОХ Д №  273/2017 г. – 9:30 часа

ОБВИНЯВА: Н.А.К.

В ТОВА, ЧЕ:

На 13.02.2017г. на път 1-1/Е79/ гр.Видин - гр. Монтана при километър 48+630, при управление на МПС - лек автомобил марка „ С", модел" Ф" с per. №  в посока от гр.Монтана към с. Б, обл.Видин в нарушение на правилата за движение установени в чл. 20 ал.1 и ал.2 от ЗДвГ! - като водач на ПМС не е осъществил непрекъснат контрол на управляваното от него превозно средство, не се е съобразил с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението,с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре нред всяко предвидимо препятствие , да намали скоростта и в случая на необходимост да спре когато възникне опасност за движението и чл. 21 ал.1 от ЗДП- като водач на ППС от категория „В" превишил максимално допустимата скорост за движение извън населено място от 90км/1т, като се движел със скорост 105 км/h , в условията на десен завой, изгубил контрола над управлявания от него МПС, навлязъл в насрещната пътна лента, с което реализирал ПТП, като ударил челно движещия в нея товарен автомобил марка „ Д", модел" С" с per. №  управляван ог Т. Ц. от с. Г., обл.Видин и по непредпазливост причинил смъртта на Б.- ЕГН***********.
Престъпление по чл.343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.1 и 2 във вр. с чл.21 ал.1 от ЗДвП.

20.10.2017 г. НОХ Д №  217/2017 г. – 10:00 часа

ОБВИНЯВА: В.Л.М.

ТОВА, ЧЕ:

В На 08.11.2016г. в гр. Б., обл. В, на бул"С.", в близост до кантар за товарни автомобили, чрез нанасяне на удар в областта на главата с брадва, умишлено умъртвил Н. М. М. - ЕГН:  от гр. Б., като смъртта е настъпила на 18.11.2016г. в лечебно заведение УМБАЛ" С. А" АД-гр.София-Престъпление по чл. 115 от НК.